در حال بارگزاری....
دانلود

‫وقتی BBC فارسی در گزارش خود جمعیت حامیان رییسی را به نام روحانی نشان داد! (دزدی جمعیت!)‬‎

‫وقتی BBC فارسی در گزارش خود جمعیت حامیان رییسی را به نام روحانی نشان داد! (دزدی جمعیت!)‬‎


30 مرداد 96