در حال بارگزاری....
دانلود

حذفی قسمت 21 امپراطور دریا-71-زیباترین سکانس سریال

حذف نیمی بیشتر از این سکانس....
خیلی خیلی زیاد این سکانسو دوست دارم.
جانکوا داشت بر میگشت که فهمید چه اتفاقی افتاده سریع برگشت.
-خواهش میکنم جان بگو رو نجات بدید؛هر کاری ازم بخوای میکنم،حتی اگه بخوای حاضرم همسرت بشم.