در حال بارگزاری....
دانلود

خودنمایی و خطرآفرینی با ویراژ ماشین‌های لوکس در فضای مجازی

بازار داغ خودروهای لوکس در خیابان‌ها باعث شده تا برخی افراد پا را از مرز جنون فراتر گذاشته و با این ماشین‌ها حرکات خطرناکی انجام دهند. عده زیادی از رانندگان خودروهای لوکس هدفشان از خریداری این خودروها تنها خودنمایی و خطر آفرینی است.


16 مرداد 96