در حال بارگزاری....
دانلود

میناب یا هرمز کهنه

دشت میناب با نام پیشین هرمز کهنه، یاد شده و از دیر باز تا کنون به نام های منا، مناب، مناو، مینا، میناو، مینو، هرمز، هارموز، آرموز … نیز خوانده شده است. قدیمی ترین نامی که در کتب تاریخی و در زمان هخامنشی از میناب برده شده شهر اورگانا بوده است. میناب را به دلیل نزدیکی با دریا و وجود رودهایی در پیرامون آن، «میان آب» نیز گفته اند