در حال بارگزاری....

عاقبت پیاده شدن دانش آموز از اتوبوس در حال حرکت

یک دانش آموز هندی داخل سرویس مدرسه قرار داشت و هنگامی که اتوبوس در حال حرکت بود، ناگهان تصمیم می‌گیرد از اتوبوس پیاده شود. این دانش آموز پس از پیاده شدن از اتوبوس، به زمین برخورد کرد و به شدت مجروح شد.


17 مهر 96