آکادمی وحید کریمی

مربی توسعه مهارت‌های فردی و مالی، کمک می‌کنم مهم‌ترین مهارت‌های زندگیتو آسان بیاموزی.
0 دنبال کننده
23.6 هزار بازدید ویدئو
شخصیت تاثیرگذار داشته باشیم

«رهبری مهم ترین موضوع در حوزه رفتار سازمانی و روابط انسانی است». تعاریف زیادی از مفهوم رهبری صورت گرفته است که تقریباً همگی آنها بر این نکته اذعان دارند که رهبری، فراگرد نفوذ و تاثیرگذاری بر اعضای ساز ...

آخرین ویدیو ها مشاهده همه
دیگر ویدیوها مشاهده همه