هلدینگ آموزشی یک باور

آموزش بازاریابی - فروش و مذاکره - حسابداری
0 دنبال کننده
22.8 هزار بازدید ویدئو
دوره ارتباط طلایی-نظر شرکت کنندگان*

فیلم را ببینید و تفاوت را خودتان مشاهده کنید. قبل از دوره و بعد از دوره www.1bavar.com و www.razekahkeshan.com

دیگر ویدیوها مشاهده همه