مهندس امید نجفی پور | مدرس آزمون آیمت IMAT ایتالیا

مهندس امید نجفی پور - استاد شیمی آی مت (IMAT) ایتالیا از آزمون 2012 تا الان مدرس آزمون آیمت آی مت IMAT - تولک اف TOLCF - آزمون آلفا تلگرام جهت هماهنگی کلاس ها: 09130394201 مهندس امید نجفی پور - برترین استاد شیمی آیمت ایران
0 دنبال کننده
15 بازدید ویدئو