مدیروب

0 دنبال کننده
955 بازدید ویدئو
عالی بودن برای شکست در ابتدای کار کافیست!

وقتی می‌خواهیم کسب‌وکارمان را شروع کنیم اگر که فکر می‌کنیم که باید کسب‌وکارمان را عالی شروع کنیم، همین برای اینکه آن کسب‌وکار با شکست مواجه شود کافیست! به چیز دیگری نیاز نخواهیم ...