دانلود ویدیو ارایه مدل ریاضی برنامه ریزی تولید برای تولید چابک مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو

360p
2.31مگابایت
144p
1.02مگابایت
240p
1.37مگابایت