در حال بارگزاری....
دانلود

‫مخفی : وهابیت فتوای تخریب کعبه را صادر کرد!!! در نزدیکی کعبه ..سخنان صریح وهابی ها در لزوم هدم کعبه‬‎

‫مخفی : وهابیت فتوای تخریب کعبه را صادر کرد!!! در نزدیکی کعبه ..سخنان صریح وهابی ها در لزوم هدم کعبه‬‎


31 مرداد 96