در حال بارگزاری....

گزارش به ps4_lovers و samh4 + هشدار سنگین به ۲۲۴۸

دوستان اینم حرفای من! سامه جان اگه در این باره اشتباه متوجه شدم شرمندتم. بالاخره ضلاح دیدم گزارش کنم.
آقای ۲۲۴۸ اینم یه هشدار سنگین به شما امیدوارم متوجه باشی.
ممنون لایک و نظر فراموش نشه.