در حال بارگزاری....

نجات طبیعت = نجات خودمان

آیا شما هم به این عقیده که مادر طبیعت روزی انتقام همه بدی های ما در حق طبیعت را خواهد گرفت، هستید؟ لطفا این فیلم کوتاه را ببینید.
(ارائه شده از تیم فرمیون)