در حال بارگزاری....

نجات

نجات پرنده ای که به کابل فشار قوی برق گیر کرده. قابل توجه ما ایرانی ها.