در حال بارگزاری....

تولید کننده لوازم مرغداری و سالن های پرورش طیور

گروه صنعتی اسکندری تولد کننده انواع لوازم مورد نیاز سالن های مرغداری و پرورش طیور می باشد مانند هیترها و لوازم گرمایشی ، قفس نگهداری پرندگان ، دستگاه جوجه کشی خانگی و صنعتی ، بخارساز و ... اظلاعات بیشتر در وبسایت رسمی : www.iran-mashin.com -تماس : 044.32246272.32346612 - 021.66916215