در حال بارگزاری....

مادر و پسری که با پرورش کبک، تولید کننده میشوند

جوانی که با حمایتهای کمیته امداد امروز به عنوان یک متخصص و تولید کننده تمام عیار در صنعت تولید و پرورش کبک در ایران شناخته میشود