در حال بارگزاری....

امام خمینی (ره): این نمی شود که همان کارهایی که زمان طاغوت انجام می شد ...

امام خمینی (ره) در آبان 58 :


" این نمی شود که همان کارهایی که زمان طاغوت انجام می شد در جمهوری اسلامی هم انجام بشود ...

اگر انفجاری حاصل شود ، نه من ، نه شما ، نه روحانیت ، نه اسلام نمی تواند جلویش را بگیرد ."


10 دی 96