در حال بارگزاری....
دانلود

بخشی از سمینار پیشگیری و درمان خیانت

روزگار امروز دستخوش بیماری های مهلک روانی اخلاقی گشته است. در این بین یکی از جدی ترین تهدیدهای نهاد خانواده خیانت یا روابط فرازناشویی است. پیشگیری از طریق سنجش تمایلات و آمادگی های شخصی تجربه ی خیانت و سنجش صمیمیت به عنوان مولد خیانت در صورت فقدان از یک طرف و راهکارهای مواجهه و درمان در صورت بروز خیانت از اهداف این دوره بوده است.
سخنران: استاد حسین اقبالی نسب. مشاور و درمانگر خانواده.