در حال بارگزاری....
دانلود

بوسان را آب برد!

بوسان کره جنوبی شاهد طوفان و سیلاب شدیدی است که برق را قطع کرده و زندگی روزمره کره ای ها را به چالش کشیده است .