در حال بارگزاری....
دانلود

قسمتی از فیلم کودک و فرشته با دوبله ترکی آذری

دوبله ترکی آذری فیلم کودک و فرشته / کارگردان : مسعود نقاش زاده /سرپرست گویندگان : مهدی حسین زاده / مدیر دوبلاژ : سعید بحرالعلومی / گویندگان :ندا سام ، یوسف نوعی و ... / کاری از واحد دوبلاژ موسسه تصویرنگاران سبز / به سفارش شبکه جهانی سحر