در حال بارگزاری....
دانلود

فن بیان و آیین سخنوری2، مدرس: نعمت نعمتی

آموزش فن بیان توسط نعمت نعمتی به همراه دیدگاههای برخی هنرجویان در خصوص چگونگی فراگیری فن بیان در موسسه باران اندیشه