در حال بارگزاری....
دانلود

معاونیان - توحید اهل تسنن

استاد حامد رضا معاونیان - توحید حقیقی و توحید اهل تسنن. این کلیپ بسیار زیبا را حتما مشاهده کنید و تقدیم به کسانی که اهل تسنن را موحّد می دانند.