در حال بارگزاری....
دانلود

استاد علی اکبر رائفی پور

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در دانشکده صنعت هواپیمایی تهران که در روز دوشنبه سیزدهم مهر ماه سال 94 با عنوان " از غدیر تا ظهور " برگزار شد