در حال بارگزاری....
دانلود

جواز متعه در کتب صحیح اهل سنت + سند

این کلیپ کوتاه پاسخ اجمالی به مسلمان مشرک است که پس از اتهام به اهل بیت و شکست مفتضحانه در مناظرات اقدام به بستن نظرات کرده است و شیعیان را فرزندان متعه می نامد ما اکنون طبق کتب به اصطلاح صحیح خودشان ثابت میکنیم که اصل متعه جواز شرعی دارد و حرمت آن تشخیص شخصی رئیس جماعت سقیفه بوده وگرنه پیامبر خدا به حلیت آن امر نموده است .


مطالب پیشنهادی