در حال بارگزاری....
دانلود

تسهیلات ازدواج در پیچ و خم اداری بانک ها

شبکه خبر- 25 آبان - 18:00 | ارتباط تلفنی با خانم شهرزاد دانشمندی،معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در مورد تسهیلات ازدواج در پیچ و خم اداری بانک ها.