در حال بارگزاری....
دانلود

دینی كه به مقتضیات باشد دین نیست دین سبب ابتلاء است

دین خلاف مقتضیات زمان است دینی كه به مقتضیات باشد دین نیست دین سبب ابتلاء است
مطالب مطرح شده در پالتاك روم بهائیان توسط ناصر الدین
https://www.youtube.com/watch?v=Kh8nhIBVmDE