در حال بارگزاری....
دانلود

زنده کردن باتری

با استفاده از این محلول رسوب حاصل شده بین صفحات باتری از بین رفته و طول عمری جدید به باتری شما اندوخته خواهد شد .


مطالب پیشنهادی