در حال بارگزاری....
دانلود

8) جراحی افزایش طول تاج و جراحی دندان عقل

در مواردیکه بعلت پوسیدگی و یا شکستگی دندان، محل ختم مواد پر کننده دندان به زیر لثه ادامه پیدا میکند جراحی افزایش طول تاج به جهت برداشتن لثه و استخوان ناحیه مذکور لازم میباشد و در ادامه کلیپ،با جراحی دندان عقل نیمه نهفته ای آشنا میشوید.//دکتر یزدان شنتیایی-متخصص درمان ریشه دندان-دانشیار وعضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی


مطالب پیشنهادی