در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ آموزشی زبان انگلیسی ، پنجاه کلمه کاربردی با حرف M

کلیپ آموزشی زبان انگلیسی ، پنجاه کلمه کاربردی با حرف M

در این درس پنجاه کلمه پرکاربرد که با حرف ( ام) شروع میشود را یاد میگیریم
برای یادگیری سریعتر و بهتر
.پس از شنیدن هر کلمه آن را تکرار و یا پیش از خواب فایل صوتی را اجرا کرده و از یادگیری سریع کلمات لذت ببرید


24 خرداد 1400