در حال بارگزاری....
دانلود

زمین شور بیمارستانی- نظافت صنعتی درمانگاه ها- کف شور

کف شور صنعتی، زمین شور بیمارستانی است که برای نظافت صنعتی درمانگاه ها، تمیز کردن کف اورژانس ها و شستشو و خشک کردن همزمان اپوکسی کاربرد دارد. از این اسکرابر کفشو برای تمیز کردن کف هتل ها و نظافت صنعتی مکان های عمومی استفاده میشود. 02187184 شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم www.ebrahimco.com