در حال بارگزاری....
دانلود

گزارش کنسرت خیریه به نفع کودکان نقص ایمنی

در حاشیه کنسرت خیریه به نفع کودکان نقص ایمنی؛
«حسین علیزاده» هنرمند برجسته موسیقی ایران،«سه تار»اش را برای زنده ماندن کودکان نقص ایمنی به حراج گذاشت.
کنسرت خیریه گروه هم آوایان به سرپرستی «حسین علیزاده » و آواز «محمد معتمدی» جمعه بیست و پنجم مهرماه برگزار شد.