در حال بارگزاری....
دانلود

مایکروسافت در سال 2019

در این کلیپ 5 دقیه ای چشم انداز شرکت مایکروسافت در سال 2019 به نماش گذاشته شده است