در حال بارگزاری....
دانلود

هلالی:به ابی انت و امی شه بی یار و سپاه یا ابا عبدالله / خون بهای تو خدا خون تو هم ثارالله یا ابا عبدالله

به ابی انت و امی شه بی یار و سپاه یا ابا عبدالله / خون بهای تو خدا خون تو هم ثارالله یا ابا عبدالله / ای شه عشق ایا کشته در راه خدا نور چشم زهرا / خسرو بی کس و بی یار صف کرب و بلا پسر شیر خدا / ای به مظلومی تو سوخته ارض و سما / به غمت نوحه سرا چه کنم گر نکنم به غمت نوحه و آه یا ابا عبدالله / ای ندیده به جهان هیچ سپاه عشقی/ ز تو شاه عشقی / کثرتین بوده به عالم که تو راه عشقی / تو فنا عشقی / شاه شهیدان تو ولا عشقی / دادخواه عشقی / اهل عالم هستند به عشق تو گواه یا ابا عبدالله