در حال بارگزاری....

فیلم کامل برنامه نفت و اقتصاد مقاومتی- بخش دوم

همزمان با کاهش جهانی قیمت نفت و نیز جنجال های موجود بر سر کیفیت بنزین مصرفی در داخل، برنامه ثریا با موضوع رفع وابستگی و تقویت توان داخلی در صنعت نفت به روی آنتن رفت.