در حال بارگزاری....
دانلود

مادر ما مادر تموم عالمه!

مگر نه اینکه پیامبر فرمود: انا و علی اباوا هذاه الامته پس زهرا هم مادر این امت است اما چقدر خوب تسلی دادند به دخت رسول خدا