در حال بارگزاری....
دانلود

ای گل وفا حسین...معدن سخا حسین...میکشی مرا حسین

گروه محبان مهدی(عج)...منتظرالمهدی: بوی پیراهن خونین کسی می آید …
این خبر را برسانید به کنعانی ها !.......الحق که به ما درس وفا داد حسین (ع)/
هر چیز که داشت بی ریا داد حسین (ع)/
یعنی که تأملی کنید ای یاران !/
آن هستی خود زکف چرا داد حسین (ع)