در حال بارگزاری....
دانلود

[آموزش دفاع شخصی خیابانی] - آموزش دفاع گرفتن یقه

آموزش کوتاه دفاع گرفتن یقه توسط سنسه عادل شیرازی
**پیشنیاز های اجرای تکنیک :
-قدرت جسمانی : بسیار ضعیف
-هماهنگی بدنی و تسلط : متوسط
-سرعت : متوسط
-کاربرد تکنیک : کاربردی
-سایت استاد : www.AdelShirazy.ir
-فیسبوک : www.FB.com/sensei.shirazy