در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش قلاب بافی مبتدی (پایه کوتاه)

پایه کوتاه یکی از گره های مرسوم در قلاب بافی هستش که در اکثر الگوها استفاده می شه. نام گذاریش هم به دلیل کوتاه بودنش نسبت به بقیه ی گره هاست. *** www.4banu.com
***