در حال بارگزاری....
دانلود

عمر وعایشه اولین مدعیان تحریف قرآن طبق کتب اهل سنت

همواره مخالفان شیعه با تهمت زدن به شیعه مبنی بر اعتقاد شیعه بر تحریف قرآن سعی در فریب مردم دارند درحالیکه طبق روایات کتب صحاح خود اهل سنت اولین کسانیکه قائل به تحریف قرآن بودند عمربن خطاب وعایشه بوده اند!!!


مطالب پیشنهادی