در حال بارگزاری....
دانلود

مستند مرجعیت 1

پاسخ به تهمت ها به مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله ۱- اجتهاد مرجع عالیقدر ۲- وحدت از دیدگاه ایشان ۳- شبکه ها ماهوره ای ۴- بیانیه ها و نظرات ایشان نسبت به اسرائیل ۵- اقدامات ایشان در حوادث گروه تکفیری داعش ۶- این بخش ویژه برای دشمنان مرجع عالیقدر