در حال بارگزاری....
دانلود

دخترای واتساپ دار فروزنی حتما ببینن

از لحاظ امنیت خیالتون تخت باشه سریع پاک میشه فقط کسایی که واتساپ دارن نظر بدن کسی که شماره نداددرضمن اكه بهم اعتمادندارین بایدبگمM.shokohiو دخترخالش كه نمیدونم ادرس كانالش چیه ومرواریدوپرىشمارشونوبهم دادن برید ازشون ببرسید بخدا من باشماره تون كارخاصی ندارم فقط میخام عضوتون كنم توی گروهیکه همه این افرادبعلاوه دوستم ویكی ازاقوام ودوستش توی اون گروه هستن بکنم