در حال بارگزاری....
دانلود

میرداماد ، درد و دل با امام حسین در هیت حسین جان قزوین

شب شهادت امام هادی هییت حسین جان مداحی سید مهدی میرداماد .
جلسه هفتگی پنجشنبه ها ساعت نه شب در مسجد جامع مینودر قزوین .
محمد حسام