در حال بارگزاری....
دانلود

سرقت محموله کامیون به سبک فیلم Fast and Furious

تبهکاران رومانیایی مانند آنچه که در فیلم Fast and Furious رخ داد، در جاده های اروپا از کامیون های در حال حرکت سرقت می کنند. در این روش که به The Romanian Rollover معروف است، خودرو سارقان دقیقا پشت کامیون حرکت می کند به طوری که در آینه ها دیده نشود، سپس یک نفر از سقف خارج می شود تا به محموله پشت کامیون دسترسی پیدا کند.