در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ به شبهات توسل توسط نوجوان شیعه

برنامه جدید شبکه ولایت برای رفع شبهات راجع به موضوع مهم توسل توسط آیت الله حسینی قزوینی
شیعه- سنی- شبکه ولایت – شبکه کلمه – نقد وهابیت- جالب - دیدنی - مهم –