در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی تطابق - فصل اول سازگاری-شادن پژواک

در این کتاب چنین مشکلاتی را بررسی میکنیم:
چطور ایده های مهم را تقویت کنیم با وجودی که حتی فکر کردن به آنها نیز سخت به نظر می رسد؛ چطور یک اقتصاد را به نحوی بازسازی کنیم که بتواند در برابر تغییرات آب و هوایی مقاوم باشد، یا اینکه چطور بتوانیم کشورهای فقیر را ثروتمند کنیم.
شادن پژواک ، ناشر کتاب های صوتی،کتاب صوتی در زمینه مدیریت،کسب و کار،موفقیت و کودک
66196080 www.shadenco.com