در حال بارگزاری....
دانلود

معاون بین الملل وزیر خارجه: هر کس به ایران نزدیک شود، با ملتش راحتتر صحبت میکند

محمد مهدی آخوند زاده میگوید معدل حاضران در اجلاس عدم تعهد در تهران از همه اجلاسهای گذشته بیشتر است.
در این ویدئو او که دبیرکل نشست کارشناسان شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها است، در خصوص این اجلاس و نقش ایران در آن سخن گفت.