در حال بارگزاری....
دانلود

تولید پاکت نامه

در این فیلم کوتاه خط تولید پاکت نامه را در یک کارخانه، گام به گام دنبال می کنیم...