در حال بارگزاری....
دانلود

مثال هایی از جراحی مجدد تعویض مفصل ران

در این ویدیو دکتر منصوری به بررسی بیمارانی میپردازد که توانسته اند با کمک جراحی مجدد تعویض مفصل ران و لگن که به آن جراحی رویژن هم میگویند مفصل مصنوعی خراب شده لگن خود را با یک مفصل جدید عوض کنند و درد و ناراحتی را که در لگن داشته اند از بین ببرند.


22 مهر 98
مطالب پیشنهادی