در حال بارگزاری....
دانلود

شعاع زمین را چه کسی محاسبه کرد؟

بوریحان بیرونی اولين فردى بود هزار سال قبل و با ابتدايى ترين امكانات آن زمان، شعاع زمین را 6340 کیلومتر حساب کرد که تا حدِ زيادي به مقدارصحیح آن يعنى (6371 کیلومتر) نزدیک بود!


30 بهمن 98
مطالب پیشنهادی