در حال بارگزاری....
دانلود

Joorno Creative School مدرسه خلاق جورِنو (لیو)

بسته های مداخله ای مدرسه خلاق با مشارکت تیم جورِنو در مدارس ابتدایی کشور به منظور توسعه تفکر خلاق دانش آموزان و از طریق آموزش و توانمندسازی معلمان، آگاه سازی والدین و همچنین آماده سازی فضای عاطفی - اجتماعی مدارس ارائه می شود.
جورِنو آمادگی ارائه این بسته را به کلیه مجموعه های آموزشی دولتی و غیردولتی با لحاظ مناسب سازیهای مربوطه دارد.
www.joorno.ir
salar.arzideh@gmail.com